Tips til gaver til ansatte

Satser for skattefrie gaver i arbeidsforhold:

Anledning: Beløp
Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år kr 8 000
– gullklokke med inskripsjon kr 12 000
Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 kr 3 000
Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 kr 4 500
Arbeidstaker gifter seg kr 3 000
Arbeidstaker fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år kr 3 000
Arbeidstaker går av med pensjon eller av annen grunn slutter etter minimum 10 år kr 3 000
Premier for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften kr 2 500 pr år
Andre gaver (julekurv mv.) i løpet av året når arbeidgiver ikke krever skattefradrag kr 1 000 pr år